Geny a astma

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Astma jest chorobą, którą można dziedziczyć, jednak dziedziczenie zależy także od innych czynników: zanieczyszczenia powietrza oraz predyspozycji genetycznych. Genetycy badają geny, które są odpowiedzialne za zapadanie na tę chorobę.

Związek choroby z genami

Obserwacje wykazały, iż zachorowalność na astmę występuje częściej w niektórych rodach niż w innych. Osoby połączone więzami krwi i genami dały badaczom do myślenia. Postanowiono zatem zbadać związek między astmą a genami. Badaniom poddano bliźniaki jednojajowe i dwujajowe, a wyniki unaoczniły, że zachorowalność na astmę zdarza się częściej u bliźniaków jednojajowych, których materiał genetyczny jest taki sam, niż u bliźniąt dwujajowych, u których jest on odmienny. Warto nadmienić także, że nie tylko geny mają wpływ na rozwój astmy. Naukowcy są zdania, iż takie czynniki jak zmiany środowiskowe (głównie zanieczyszczenie powietrza) również mogą być przyczyną tej choroby.

Niechciane dziedzictwo

Szacunkowo szanse na odziedziczenie astmy w genach są dość wysokie i wynoszą około 80%. Kiedy w rodzinie jeden z członków choruje na astmę, w czynnikach genetycznych upatruje się czynnik ryzyka jej rozwoju u potomstwa. W dziedziczeniu astmy dużo rolę może odgrywać płeć. Zgodnie z wynikami badań – większe prawdopodobieństwo zachorowania na astmę występuje wówczas, gdy to matka choruje na astmę, zaś ojciec jest zdrowy, nie odwrotnie. Przede wszystkim widać to w przypadku dzieci poniżej piątego roku życia.

Gdzie są geny astmy?

Rodziny, w których występuje astma są bardzo ważne dla badań, bowiem to w nich poszukuje się genów, które odpowiedzialne są za rozwój tej choroby. Nie istnieje jeden gen, który odpowiada za astmę, dlatego badacze obserwują w jaki sposób dane warianty genetyczne segregowane są wśród członków rodzin. Prowadzi się także badania asocjacyjne, które pozwalają na porównywanie częstości występowania wariantów genetycznych pojawiających się u chorych i u zdrowych, stanowiących poszczególne grupy kontrolne. Wyniki tych badań pokazały, że można wyodrębnić kilka grup genów, które związane są z astmą. Należą do nich geny odpornościowe (w tym głównie geny regionu zgodności tkankowej), geny produkujące przeciwciała klasy IgE oraz geny generujące nadaktywność oskrzeli, która wpływa na powstawanie reakcji zapalnej w oskrzelach. Związek genów z astmą nie jest związkiem prostym. Do tej pory nie sposób jednoznacznie określić jak grupy genów, które występują u chorych wpływają na rozwój tej przypadłości. Trzeba wziąć pod uwagę, że te same geny mogą katalizować powstanie różnych fenotypów (a więc cech przez nie kodowanych), takie same cechy mogą wynikać z zupełnie odmiennych genów, a także warianty genów odpowiedzialnych za tę samą cechę nie za każdym razem doprowadzają do rozwoju tejże cechy w takim samym stopniu. Poszukiwania tego konkretnego genu odpowiadającego za zapadalność na astmę wciąż trwają. Gen taki musi spełnić szereg kryteriów: białko produkowane przez ów gen musi być związane z mechanizmem rozwoju astmy, musi mieć mutacje w miejscach kodujących jego produkt lub aktywność w organizmie oraz musi występować w populacji relatywnie często. Naukowcy dokonali wyboru spośród wielu kandydatów na „gen idealny”. Do pretendentów należą warianty genetyczne receptora o dużym powinowactwie do IgE, związane z produkcją przeciwciał klasy IgE, allel układu zgodności tkankowej HLA-DR2, a także geny kodujące substancje takie jak interleukina 4, interleukina 13 i receptor CD14, biorące udział w reakcjach zapalnych.

Zanieczyszczenie powietrza a astma

Do dziś astma uchodzi za chorobę nieuleczalną, lecz odkrycie zależności pomiędzy tą chorobą a genami ma niebagatelne znaczenie – pozwala stworzyć zupełnie nowe metody terapii. Do rozwoju astmy prowadzą zanieczyszczenie powietrza oraz czynniki środowiskowe takie, jak pyłki roślin. Odkrycie genu odpowiedzialnego za astmę nie da możliwości stworzenia nowych metod leczenia objawów astmy, ale pomoże ograniczyć występowanie podatności na jej zachorowanie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*